Til innhold

Prop. 1 LS – 19 – Skatter, avgifter og toll

Vedlagt er regjeringens forslag til endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsforetak.

Last ned her.

Del på: