Til innhold

Resultatrapport fra Finanstilsynet – Resultater 2021

Rapporten viser at pensjonskassene har oppnådd bedre resultater enn livselskapene.

Resultatrapporten fra Finanstilsynet for 2021 er ferdigstilt.

Rapporten kan lastes ned her.

Denne er basert på nøkkeltallsrapportering fra de 50 største pensjonskassene. Rapporten viser at pensjonskassene – igjen – har oppnådd bedre resultater enn livselskapene. Pensjonskassene hadde i snitt en verdijustert avkastning for kollektiv porteføljen på 8,9 prosent (mot 7,1 % for livselskapene).

Aksjeandelen har passert 40 %, slik Finanstilsynet beregner denne.

Del på: