Til innhold

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

NHO og LO har utredet mulig ny AFP for privat sektor.

NHO og LO har utredet mulig ny AFP for privat sektor.

En kortversjon av rapporten kan leses her 

Del på: