Til innhold

Vederlag for forvaltning av kundemidler – avklaring fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag kommet med et formelt brev til Finanstilsynet, der forvaltningskostnader i fond er tematikken.
Saken gjelder såkalt brutto- og nettoføring, hensett brev fra Finanstilsynet til alle innretningene av 7. april 2021 og Pensjonskasseforeningens etterfølgende prosess.

Finansdepartementet har i dag konkludert;

Departementet kan etter en samlet vurdering ikke se at det fremgår tilstrekkelig klart av forsikringsvirksomhetsloven § 3-3 at forvaltningsgodtgjørelse ved plassering i fond skal inkluderes i de forvaltningskostnader som skal inngå i kostnadsresultatet. Det foreligger derfor etter departementets vurdering ikke tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å pålegge pensjonsinnretningene å inkludere slik forvaltningsgodtgjørelse i pristariffene.

Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har hatt rettslig grunnlag i forsikringsvirksomhetsloven § 3-3 til å pålegge bruttoføring.

Nettoføring er dermed en opsjon.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å vurdere eventuelle regelendringer.

En eventuell endring vil kunne gjelde for fremtiden.

Du kan lese brevet her.

Regjeringens nyhetssak finner du her.

Del på: