Til innhold

Seminar for pensjonskassenes styremedlemmer – 29.4.21

Pensjonskasseforeningen inviterer styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser, samt daglige ledere, til digitalt fagseminar 29. april 2021. Det rettes særlig fokus på rollen og oppgaver som styremedlem i en pensjonskasse.

Målgruppe
Styremedlemmer i offentlige og private pensjonskasser og daglige ledere.

Deltakeravgift
Deltageravgiften utgjør kr 2 500.
Foreningen sender fakturaer ved påmeldingsfristens utløp.

Påmelding
For påmelding – klikk her.

Påmelding ønskes snarest mulig, og senest innen 15. april 2021.

Påmeldingen er bindende fra tidspunktet denne bekreftes.

Full deltakeravgift påløper ved avmelding etter utløpt påmeldingsfrist.

Del på: