Søk


Nyttige lenkerStortinget vedtar ny lov om tjenestepensjon i privat sektor

Stortinget hadde i går, torsdag 5. desember, til første behandling lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) i Finanskomiteen. Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt av komiteen. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Lovforslaget ble fremmet av den rødgrønne regjeringen 4. oktober 2013. Det nye pensjonsproduktet beskrives som en hybridløsning, et alternativ til ytelses- og innskuddsbaserte ordninger.

Flere organisasjoner, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, har kritisert ordningen for ikke å være kjønnsnøytral. En samlet finanskomité opprettholder imidlertid den rødgrønne regjeringens forslag på dette punktet.

Forslaget til maksimale sparesatser i den nye tjenestepensjonsordninger ligger høyere enn dagens maksimalsatser for innskuddspensjon. Opprinnelig var ideen fra regjeringen at høyere maksimalsatser skulle dekke bedriftenes administrative kostnader ved pensjonsberegninger. Finanskomiteen har endret på dette, slik at arbeidsgivers kostnader i stedet skal komme som et tillegg.


Prop. 199 L (2012-2013)
Innst. 35 L (2013-2014)
Referat, Stortinget 05.12.2013
Lovvedtak 23 (2013-2014) 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no