Søk


Nyttige lenkerSkjemaer for regulering av pensjon

Nedenfor følger en skjematisk oversikt over regulering av pensjon knyttet til AFP, alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon. I tillegg er det vedlagt skjema med oversikt over regulering av tjenestepensjon og folketrygd. 

Oversikt over ulike typer reguleringer
Regulering av tjenestepensjon og folketrygd


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no