Søk


Nyttige lenkerUendret forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,50 prosent fra 1. juli 2013, og fra 1. januar 2014 er den fastsatt til det samme, altså 9,50 prosent.

Justisdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet (se også forskrift om forsinkelsesrentesatsen). 

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i Sverige og Danmark. 

Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen - både høyere og lavere - forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet til enhver tid har fastsatt. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet når skyldneren er debotir i egenskap av forbruker, se lovens § 4 bokstav c.


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no