Søk


Nyttige lenkerTariff 2014: Meklerens forslag

Partene i Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning.

Meklerens forslag til løsning, som ble anbefalt av partene, finnes her.
Pensjonsforhold er omtalt fra side 16. 


Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag har ikke akseptert det anbefalte forslaget. I henhold til Hovedavtalens del A § 4-4 er disse organisasjonene bundet av forhandlingssammenslutningens anbefaling av meklerens forslag frem til 10. juni. Det innebærer at partssamarbeidet fortsetter på vanlig måte frem til en eventuell streik, som først kan iverksettes 10. juni. 


Les mer: 
Meklerens forslag


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no