Søk


Nyttige lenkerPensjonsforum

Pensjonsforum har møter 9. og 30. september 2016

Tematikken i første møte vil være pensjonskasser, kapitalkrav og samfunnsøkonomiske virkninger. Det andre møtet vil omhandle NOU 2016:12 Ideell opprydding Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Foredragsholdere vil være Thore Johnsen, Pål Lillevold, Jon Hippe samt representanter fra Samfunnsøkonomisk Analyse

For mer informasjon, se http://www.pensjonsforum.net/index.php/nyheter/item/moter-i-pensjonsforum


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no