Søk


Nyttige lenkerForskrift for pensjonsforetak

Finansdepartementet fastsatte 9. desember 2016 forskrift om pensjonsforetak.
Denne erstatter blant annet kapitalforvaltningsforskriften, og trådte i kraft 1.januar 2017.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-09-1503


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no