Søk


Nyttige lenkerNAV og ny alderspensjon

Fra 15. mars 2010 ble 190 000 potensielle alderspensjonister tilskrevet av NAV. Brevet og følgebrosjyren finner du ved å følge lenkene. En egen hjemmeside er også opprettet (lenke).

Informasjon for arbeidsgivere (lenke)

NAV har etablert et eget kundesenter for ny alderspensjon i folketrygden. Kundesenteret besvarer ulike spørsmål knyttet til ytelsen.

NAV kontaktes på telefon 21 07 40 00 (eller via hjemmesiden)


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no