Søk


Nyttige lenkerFN advarer mot global eldrebølge

FNs befolkningsfond (UNFPA) har i samarbeid med organisasjonen HelpAge International lagt frem rapporten "Ageing in the 21st Century: A Celebration and A Challenge". Rapporten viser at innen 2050 vil det være en større andel eldre over 60 enn barn under 15 år i verden, og at i løpet av de neste ti årene vil antall mennesker over 60 år nå en milliard.

Forventet levealder på verdensbasis har økt kraftig de siste årene. I tidsrommet 2010-2015 er den forventede levealderen på 78 år i industriland, og 68 år i utviklingsland. Mellom 2045 og 2050 spår FN at barn født i denne perioden kan regne med å leve til de er 83 år, dersom de blir født i et industriland, og 74 år i et utviklingsland.

Videre spår rapporten at antall eldre i Norge vil øke fra 1 million i år til 1,7 millioner i 2050. Antall eldre som passerer 80 år her til lands vil mer enn dobles, skrives det i rapporten.  

FN ber alle regjeringer, internasjonale organisasjoner og sivile samfunn ta ansvar for en felles innsats for å gjøre de nødvendige tiltakene for å holde tritt med den forventet økende gjennomsnittsalderen.  

 

Rapporten finnes i sin helhet her.  


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no