Søk


Nyttige lenkerQ2-rapporter for livselskapene

Nordea Liv Norge, Storebrand Livsforsikring AS og DNB Livsforsikring ASA (DNB Liv) har nå publisert sine Q2-rapporter som viser livselskapenes resultater per 30. juni 2013.


Nordea Liv Norge oppnådde et resultat på 253 millioner kroner før skatt per 30. juni 2013. Dette er en økning på 22 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Bokført avkastning i kollektivporteføljen ved utgangen av første halvår ble 2,1 prosent, ned 0,1 prosent fra fjoråret. Verdijustert avkastning i kollektivporteføljen ble 2,8 prosent, opp 0,4 prosentpoeng fra 30. juni 2012. 
Driftskostnadene utgjorde 273 millioner kroner (258) per første halvår 2013. 

Renteresultatet i første halvår ble 254 millioner kroner (290) og risikoresultatet ble 152 millioner (122). Det er avsatt 225 millioner kroner til oppreservering. Administrasjonsresultatet ble 51 millioner kroner (45). Kursreguleringsfondet var 708 millioner kroner ved utgangen av første halvår.

Kapitaldekningen per 30. juni 2013 var 14,9 prosent.


Storebrand Livsforsikring AS oppnådde et resultat på 1 002 millioner kroner før skatt per 30. juni 2013 Dette er en økning på 30 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Selskapet skriver at avkastningen har vært svært god gjennom årets fem første måneder, men at svakt aksjemarked og stigende renter har gitt svak avkastning i juni. for første halvårs samlet har avkastningen vært omtrent på linje med påløpt garanti. Til orientering var bokført avkastning i kollektivporteføljen ved utgangen av første kvartal 1,6 prosent (2,7) og verdijustert avkastning var 0,8 prosent (0,9). Driftskostnadene utgjorde 566 millioner kroner (596) per første halvår 2013.

Finansresultatet i første halvår ble 19 millioner kroner (80) og risikoresultatet ble 105 millioner (166). Storebrand har et estimert oppreserveringsbehov på 11,5 milliarder kroner. Samlede avsetninger for langt liv per 2. kvartal 2013 utgjør 5 milliarder. Endelig allokering skjer ved årsslutt. Administrasjonsresultatet ble 453 millioner kroner (287). Kursreguleringsfondet var 1 milliard kroner ved utgangen av første halvår (0,3 milliarder).

Kapitaldekningen per 30. juni 2013 var 24,0 prosent (22,1).   


DNB Liv oppnådde et resultat på 961 millioner kroner før skatt per 30. juni 2013. Dette er en økning på 318 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Bokført avkastning i kollektivporteføljen ved utgangen av første halvår ble 2,0 prosent, ned 0,8 prosent fra fjoråret. Verdijustert avkastning i kollektivporteføljen ble 2,4 prosent, ned 0,4 prosentpoeng fra 30. juni 2012. Driftskostnadene utgjorde 688 millioner kroner (707) per første halvår 2013. 

Finansresultatet i første halvår ble 4,7 milliarder kroner (2,6) og risikoresultatet ble 122 millioner (minus 108). Det er avsatt 72 millioner kroner (200) til oppreservering, hvorav eier ble belastet 25 millioner (70). Administrasjonsresultatet ble 67 millioner kroner (minus 2). Kursreguleringsfondet var 1 974 millioner kroner ved utgangen av første halvår (544).  

Kapitaldekningen per 30. juni 2013 var 16,9 prosent (14,3).

 
Tallene i parantes viser resultatene fra 2. kvartal 2012. 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no