Søk


Nyttige lenkerPensjonskontoret: HTAs regulering av flytting av kommunale tjenestepensjonsordninger

Pensjonskontoret har mottatt en rekke henvendelser vedrørende Hovedtariffavtalens regulering av flytting av kommunale tjenestepensjonsordninger. Styret i Pensjonskontoret fattet i styremøte 10. september 2013 følgende vedtak:

"Pensjonskontoret kan i hht. TPO-vedtektene i § 16-1 avgi uttalelse i flyttesaker. I forbindelse med årets endrede markedssituasjon uttaler Pensjonskontoret at det for år 2013 ikke vil motsette seg at oppsigelser av avtale om leveranse av tjenestepensjon skjer senere enn 30. september eller at kunder utenfor utjevningsfellesskapet flyttes 1. april 2014 eller 1. juli 2014 under forutsetning av at avgivende og mottagende selskap samt virksomheten er enige om dette."


Dette vil også kunne være av relevans for kommuner som ønsker å gå fra forsikret løsning til egen pensjonskasse.  

 


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no