Søk


Nyttige lenkerNye regler om alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår

KS, LO Kommune, YS-Kommune og Unio er enig om nytt pkt. 12.5 i HTA om pensjonistavlønning. Alderspensjonister som tilsettes etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn i den tariffavtalte pensjonsordningen som gjelder i KS-området (TPO). Løpende pensjon blir dermed ikke redusert som følge av inntekt etter denne nye bestemmelsen. For øvrig gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser. Bestemmelsen gjelder fra 1. oktober 2013. Bestemmelsen lyder: 


Engasjement på pensjonistvilkår

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister.

Timelønn er kr. 175 per faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det fremgår av kapittel 1 § 5 i Hovedtariffavtalen. 

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO).   


Timelønn er kr. 175 per faktisk arbeidet time samt eventuelle tillegg. Alderspensjonister som er engasjert etter ny bestemmelse meldes ikke inn i pensjonsordningen og løpende alderspensjon blir ikke redusert.  

Akademikerne-kommune har ikke undertegnet protokollen. Alderspensjonister som er medlem av organisasjoner i Akademikerne-kommune er således ikke omfattet av den nye bestemmelsen. 

Protokollen finner du her


 
Tilbake til nyheter

 
  © 2019, Pensjonskasseforeningen.  |  E-post: post@pensjonskasser.no