Til innhold

Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2018

Nedenfor følger lenker til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 17.- og 18. april 2018 på Scandic Park Sandefjord.

17. APRIL

Espen Kløw  – Pensjonskasseforeningen – Ny beskatning for pensjonskasser fra 2018

Ole Petter Gjerde – Norsk Hydro Pensjonskasse – Forvaltningsstrategi – Forvaltning av pensjonskassens kapital

Bjørn Eknes – Bergen kommunale pensjonskasse – Egenforvaltning vs ekstern forvaltning

Tor Bredo Gotfredsen, Statnett SFs Pensjonskasse – Forvaltning i en fripolisekasse

Tor Sydnes – Gabler Investment Consulting – Særegenheter ved kapitalforvaltning i pensjonskasser

Kristin Clemet – Civita – Aktuelle spørsmål i norsk politikk – Årets perspektivforedrag

18. APRIL

Dag Holen – Arbeids- og sosialdepartementet – Ny offentlig tjenestepensjon

Ola H. Grytten, NHH – Gjeldseksponert økonomi – fare for kollaps?

Hanne Myre, styreleder, DNV GL Pensjonskasse – Styrearbeid, leverandørskifte, rapportering og oppfølging

Hege Bunkholt Elstrand, Finanstilsynet – Siste nytt fra Finanstilsynet

Finn Melbø, Statens Pensjonskasse og
Åmund Lunde, Oslo Pensjonsforsikring – Ny digital hverdag i pensjonskassen: Samhandling, saksbehandling og informasjon

Del på: