Til innhold

Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2019

Nedenfor følger lenker til foredragene fra Pensjonskassekonferansen 14.-15. mai 2019 på Scandic Park Sandefjord.

14. MAI

Personvern – ny regulering

Ove Skåra, avd.dir., Datatilsynet
Frode Onarheim, adm.dir. ABB pensjonskasse

Nytt pensjonskassedirektiv- intern revisjon

Kristin Bekkeseth, partner, E&Y
Mariann Bendriss, avd.dir. PKH

Finanstilsynet orienterer

Hege Bunkholt Elstrand , seksjonssjef, Finanstilsynet

Pensjonsreformen – snart i mål?

Anniken Hauglie, statsråd, Arbeids- og sosialdepartementet

Nytt soliditetskrav

Åmund Lunde, adm.dir. OPF og styreleder i Asker kommunale pensjonskasse

15. MAI

Nytt pensjonskassedirektiv – bærekraftige investeringer

Christian Akselsen og Marte Løfman, seniorrådgivere, Grieg Investor
Janicke Scheele, leder bærekraftige investeringer, DNB

Geopolitiske utfordringer

Ulf Sverdrup, direktør, NUPI

Sesjon offentlig bransje – ny offentlig tjenestepensjon

Dag Holen, avd.dir., Arbeids- og sosialdepartementet
Torfinn Thomassen, spesialrådgiver, KS
Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver, Fagforbundet
Ole Martin Gudesen, direktør, Statens Pensjonskasse

Sesjon privat bransje – muligheter i en endret pensjonshverdag

Klaus Henrik Wiese-Hansen, partner, Advokatfirmaet Schjødt
Pål Henriksen, aktuar, Mercer
Øyvind Grini, adm.dir. Eikos
Christian Fotland, direktør, Gabler

Del på: