Til innhold

Foredrag fra Pensjonskassekonferansen 2023

Pensjonskassekonferansen 2023 ble avholdt 22. og 23. mai på Scandic Airport Hotell på Gardermoen med ca 270 deltakere. Foredragene kan lastes ned her.

Perspektiver – Øystein Børsum, Norges Bank – Foredrag

Geopolitikk – Julie Wilhelmsen, NUPI

IT – Sikkerhet og beredskap – Espen Haagenrud, Telenor – Foredrag

Makroperspektiver – Elisabeth Holvik, Sparebank 1 – Foredrag

Endringer i risikobildet – Hvordan arbeider styret med dette?

– Åmund Lunde, Asker kommunale pensjonskasse – Foredrag

– Knut Hundhammer, Statnett pensjonskasse – Foredrag

Energimarked og grønt skifte – Jonny Hesthammer, M Vest Energy AS’ – Foredrag

Forvaltning og strategi – Stresstest etter stresstest – Kasseperspektivet

– Bjørn Eknes, Bergen kommunale pensjonskasse – Foredrag

– Ole Petter Gjerde, Norsk Hydros pensjonskasse – Foredrag

Styreleders rolle i pensjonskassen – Hans Henrik Klouman, Equinor Pensjon – Foredrag

Bufferfond for private pensjonsordninger?  – Christian Akselsen, Grieg Investor – Foredrag

Grønne penger – Yngve Slyngstad, Industry Capital Partners

Naturrisiko – Aksel Mjøs, NHH/Naturrisikoutvalget – Foredrag

Uførhet, kostnad og muligheter – Geir Riise, Viken pensjonskasse – Foredrag

IORP II – Erfaringer ved oppstart – Brita Knutson, Nortura pensjonskasse – Foredrag

Digitalisert og automatisert fremtid – Tomas Berg, Statens pensjonskasse – Foredrag

Renter og inflasjon – Pål Ringholm, PKH

Forvaltning i en prøvet tid

– Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet – Foredrag

– Nils Erling Ødegaard, MP Pensjon – Foredrag

– Jan Erik Saugestad, Storebrand

Del på: